Als groepspraktijk werken wij met één globaal medisch dossier. Op die manier kan ieder van onze artsen steeds beschikken over de nodige informatie wanneer u bij hen op consultatie komt.

Wanneer u met meerdere personen op consultatie komt, vragen wij u om ook meerdere consultaties te boeken of aan te vragen. Op die manier verdient u en de andere patiënten de aandacht die men verdient.

Mogen wij u vragen om huisbezoeken voor 10u aan te vragen. Bijgevolg kunnen wij dit zo goed mogelijk plannen en u ook zo goed mogelijk helpen.

Voorschriften kunnen enkel afgeleverd worden tijdens een consultatie of huisbezoek. Na telefonisch contact kan u dan ook geen voorschrift ontvangen (tenzij zo met de arts op voorhand besproken).

Als artsen kunnen wij enkel attesten afleveren die stroken met de werkelijkheid. Vraag dus niet om valse attesten. Deze zullen u steeds geweigerd worden. Ook attesten voor arbeidsongeschiktheid in het verleden kunnen niet afgeleverd worden.