BELANGRIJKE INFORMATIE m.b.t. CORONAVIRUS COVID-19

Indien u symptomen vertoont van een luchtweginfectie (koorts, hoest, kortademigheid, keelpijn of neusloop),

gelieve thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de praktijk op het nummer 053/80.18.90.

Op die manier kunnen wij de juiste aanpak garanderen en wordt het besmettingsrisico tot een minimum beperkt.


Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid.